Föreläsningar

Coach Martini erbjuder följande föreläsningar för privatpersoner, företag, events & skolor:

   Mental hälsa & vikten av personlig utveckling.
Lyfter medvetenhet av vikten av att jobba med sig själv att leva inifrån ut, jobba mot något stort i linje med individens/verksamhetens mål för att känna mening, som gör att den stora passionen och viljan ökar som ger större och bättre resultat. Samt få med alla medarbetare mot samma mål och hålla dem motiverade.
Detta går också att implementera i flera områden i livet, vilket gör det väldigt kraftfullt.

Även om metoderna, som bygger på över 65 år av djupgående forskning, är lika så blir det även individanpassat eftersom alla individer är unika.

✔ Utanförskap & mobbning
Hur viktigt det är att alla får känna sig sedda, vilket innefattar barn, ungdomar och vuxna.
Hur vi kan förebygga detta genom ta ansvar och hjälpas åt skapa en bra varm miljö runt om oss.

✔ Växa upp i missbrukandeförhållanden
Hur det är att växa upp under missbruksförhållanden, lyfta tabun kring detta ämne att prata om och att det är mycket vanligare än vad vi tror. 
Det är aldrig ett barn/ungdoms fel att någon omkring dem missbrukar, oavsett om det är alkohol, droger, spelande, sex eller något annat.

Vill du att Coach Martini kontaktar dig?